Studie

Zjištění z uživatelského testování a analýz, které jsme připravili dle metodiky, jsme shrnuli ve studii níže. V první části najdete souhrnné výsledky z uživatelského testování, kde jsme nechali uživatele ohodnotit jednotlivé části nákupního procesu. Data, která vychází z dat posbíraných při hodnocení metodikou jsme zasadili do konceptu vzorového e-shopu pro snadnou orientaci.

Upozornění: Každý e-shop je unikátní a je třeba se dívat na vlastní data a na vlastní testování. Snažili jsme se přinést obecné shrnutí, jak je na tom aktuálně 111 největších e-shopů.

Jednotlivé části studie najdete zde: