Metodika a testování

Cíle metodiky

Cílem metodiky je zhodnocení nákupního procesu z pohledu uživatele a zodpovězení hlavní otázky: „Nakupuje se na českém internetu z mobilů pohodlně nebo je to spíš pekelný zážitek?“.

První částí je samotná metodika, kterou připravil expertní panel. Metodika se skládá z 30 metrik a každá z metrik má v průměru 3–4 další podkritéria. Druhou částí metodiky je uživatelské testování, které jsme v letošním ročníku zapojili více do výsledků bodování – jednotlivé části nákupního procesu (přidat do košíku, košík, po přidání do košíku, první krok košíku, doprava a platba, formulář, registrace) jsme nechali zhodnotit uživatele, výsledkem byl pak bodový součet pro každý e-shop.

Výběr 111 e-shopů

Seznam 111 největších e-shopů jsme vybrali na základě dat získaných od Heureky – dle počtu objednávek a obratu za poslední rok – a další jsme přidali na základě reportu společnosti SocialBakers, abychom některé velké e-shopy nediskriminovali. Poslední hodnocené e-shopy byly vybrané na základě tipů od expertního panelu, obsahují především rychle rostoucí mladé e-shopy. Bohužel jsme zatím nenašli jinou objektivní metodiku, jak největší e-shopy vybrat (velké procento subjektů nezveřejňuje účetní uzávěrku anebo jsou k dispozici pouze několik let staré).

Jak jsme při tvorbě metodiky postupovali?

Při přípravě metodiky pro letošní ročník Českého košíku roku jsme vycházeli z metodiky, kterou jsme společně s experty již předloni vytvořili a loni upravili. Velkou roli hrála zkušenost s exekucí uživatelských testování z minulých let – přímo jsme viděli, co je pro zákazníky e-shopů důležité a při čem se zarazí. Po sjednocení zpětné vazby a zkušeností z minulého roku jsme připravili návrh metodiky, ke kterému dal expertní panel komentáře a návrhy na zlepšení.

Nahlédněte do naší metodiky

Můžete se podívat na jednu ukázkovou metriku:

Umístění košíku 7.5
Je vpravo nahoře 50 %
Je dobře viditelný a výrazný 25 %
Obsahuje informaci o počtu kusů nebo celkové ceně 25 %

Metriky, které vyžadovaly specifické měření, měly nastavenou škálu, dle které dostávaly e-shopy body. Např. v případě testování rychlosti zákaznické podpory byla rychlost odpovědi segmentována do časových úseků do 10 minut, do 1 hodiny, do 2 hodin, do 24 hodin, jiný den, neodpověděly.

Průběh analýzy

Dle všech kritérií v metodice provedli analýzu 2 analytici nezávisle na sobě. Po proběhnutí analýz došlo ke zjištění rozdílů v hodnocení a tyto rozdíly byly individálně diskutovány, aby všude došlo ke shodě.

Uživatelské testování

Na každém e-shopu ze 111 testovaných prošli 4 lidé celým nákupním procesem. Abychom mohli videa hodnotit i zpětně, uživatelé byli požádáni o přemýšlení nahlas – když je něco zarazilo, když se jim něco líbilo apod. Sociodemografické rozdělení testerů bylo velmi podobné jako v minulém ročníku, abychom měli co nejvyváženější vzorek. Celkově se na e-shopech vystřídalo 12 testerů ve věkových kategoriích do 30, 30–50, 50+. Polovina ženy a polovina muži.

Zadání pro testery bylo najít si produkt, který se jim líbí, a dojít až k dokončení objednávky.

Výsledky uživatelského testování a doporučení naleznete v samostatné sekci.

Díky nastroji Lookback.io jsme měli k dispozici nahrávání uživatele a všech jeho interakcí s e-shopem.

Měření a další testování

Test zákaznické podpory

Na zákaznické podpory e-shopů jsme poslali dvě jednoduché otázky. V úterý dopoledne nás zajímalo, zda má e-shop odběrná místa. Ve čtvrtek odpoledne jsme se ptali, zda lze platit kartou online. E-shopy jsme oslovili z e-mailových adres na doméně Gmail. Všechny adresy obsahovaly jméno a příjmení, dotazy tak působily velmi věrohodně a nebylo možné zjistit, že se jedná o test.

Test rychlosti načtení stránky

Pro testování rychlosti načtení stránky jsme využili 2 nástroje – Google PageSpeed Insights a Pingdom – pomocí nichž jsme weby otestovali v úterý odpoledne a ve čtvrtek ráno, abychom měli časově dostatečně reprezentativní výsledky.

Test přístupnosti

Pro testování přístupnosti jsme použili nástroj Wave – web accessibility evaluation tool.

Zhodnocení metodiky

Stejně jako loni nás zajímalo, jak bude samotná metodika vytvořená experty srovnatelná s výsledky uživatelských testů.

Letos se nám podařilo dosáhnout přesnější konvergence trendu, výsledek si můžete prohlédnout níže: