Metodika hodnocení

Cíle naší metodiky

Zaměřili jsme se na nákupní proces komplexněji než jen z pohledu UX (uživatelský prožitek). Myslíme si, že ideální nákupní proces není jen o použitelnosti, ale úzce souvisí s nabízenými službami. Aby si tyto dvě věci navzájem nepřekážely (např.nevhodně zpracovaný velký výběr metod platby může někdy zhoršit použitelnost), je vždy potřeba najít ideální kompromis mezi službami a použitelností. Celá metodika obsahuje kritéria jak z oblasti UX, tak především i z oblasti nabízených služeb (doprava, platba, informace na webu), kvalita a rychlost zákaznické podpory, rychlost samotného webu, přehlednost a mnoho dalšího.

Výběr top 100+10 e-shopů

Cílem výběru bylo najít největší e-shopy v ČR. Vzhledem k tomu, že naprostá vetšina e-shopů nezveřejňuje svůj obrat, rozhodli jsme se pro následující kritéria výběru. Top 100 e-shopů jsme nakonec vybrali na základě počtu hodnocení na Heureka.cz. Nechtěli jsme však diskriminovat e-shopy, které nejsou na Heurece, a proto jsme dalších 10 “divokých karet” vybrali podle počtu lokálních fanoušků na Facebooku.

Můžete se podívat na seznam vybraných e-shopů.

*Poznatek pro další ročník: Nebudeme brát v úvahu pouze globální počty recenzí, ale podíváme se na počet recenzí za poslední rok. Díky tomu dostanou šanci i nové a slibně se rozvíjející projekty a zároveň nebudeme mít ve výběru e-shopy, které lze dnes sotva považovat za aktivní.

**Poznámka: Ve výsledcích máme 99+10 e-shopů, jeden byl po celou dobu testování mimo provoz.

Jak jsme při tvorbě metodiky postupovali?

Proces vytvoření metodiky jsme rozdělili do několika fází. Začali jsme od nejobecnějších kategorií jakými jsou např. “přehlednost a použitelnost” nebo “doprava” a postupně jsme se od obecného dostávali až k detailním kritériím jednotlivých metrik. V průběhu celého procesu jsme si s naším kolektivem e-commerce expertů několikrát vyměnili všechny informace k danému tématu. Jejich zpětnou vazbu jsme postupně zapracovávali, dokud jsme všichni nebyli spokojeni.

Začali jsme rozdělením nákupního procesu do 5 kategorií:

1) přehlednost a použitelnost,
2) mobilní přístup a přístupnost,
3) doprava,
4) platba,
5) servis a dodatečné služby.

Pro tyto kategorie jsme dali dohromady seznam základních faktorů, které by bylo možné hodnotit.

Navržené metriky jsme konzultovali s každým z kolektivu expertů. Výstupem byl seznam důležitých částí nákupního procesu (např. doprava zdarma). V další fázi jsme vytvořili jednoduchou webovou aplikaci, kde měl každý možnost ohodnotit důležitost (váhu) metrik, přidat k ním připomínku nebo přidat metriku úplně novou.

Na základě hodnocení a komentářů jsme vypracovali návrh detailní metodiky, kde každá metrika byla rozdělena do několika částí.

Pokud např. metrika získala v průměru 8,5 bodu, pak 100 % získal e-shop jen v případě, kdy splnil všechny parametry metriky. Tedy např. v metrice rychlosti zákaznické podpory e-shop mohl získat 100 % jen v případě, že odpověděl do 10 minut, a 75 %, když odpověděl do jedné hodiny (viz níže).

Nahlédněte do naší metodiky

Pro ukázku jsme vybrali metriku rychlosti načtení stránky. Výsledné ohodnocení se skládalo ze 3 níže uvedených kritérií.

Zhodnocení výkonu nástrojiDoba načtení (s)Velikost stránky (MB)
Plný počet bodů – 10100–95< 1< 0,50
994–901,00–1,990,51–1,00
889–852,00–2,991,01–1,50
784–803,00–3,991,51–2,00
679–754,00–4,992,01–2,50
574–705,00–5,992,51–3,00
469–656,00–6,993,01–3,50
364–607,00–7,993,51–4,00
259–558,00–8,994,01–4,50
154–509,00–9,994,51–4,99
Špatně – 049–0> 10,00> 5,00

Metriky, které vyhodnocovali analytici jsme sbírali pomocí formuláře.

Detailní metodiku se všemi metrikami a jejich parametry odsouhlasil celý kolektiv expertů. Dále jsme přistoupili k návrhu průběhu uživatelských testování a analýz. Pro metriky, kde bylo potřeba měření, je popsán průběh v další sekci.